Allplan – településtervezőknek, táj- és kerttervezőknek

Allplan – településtervezőknek, táj- és kerttervezőknek

A településtervezők feladata környezetünk, városaink, falvaink beépítésének megtervezése. E tevékenység során mindig felmerülő feladat hol a vázlatos átnézeti megjelenítés, vagy éppen a részletes terv készítése, mely megfelelően tükrözi elvárásainkat, s mutatja meg a tervezett objektumokat. A tervezők számára a kimagasló minőségű prezentáció képessége meghatározza a sikert.

Allplan - településtervezőknek, táj- és kerttervezőknek

A beépítési tervek gyorsan és automatikusan hozhatók létre az Allplan településtervező moduljai segítségével. A rajz egy egyszerű vonala könnyedén egy utca hosszává formálható. Mindazon jellemzők, melyek a geometria leírásához kellenek, (útszélesség, járda, párhuzamos, és íves vonalvezetési szabályok) közvetlenül létrehozhatók, és az úthoz rendelhetők.

Az Allplan a rendszerbe integrált ábrázolási szabályok érvényesítésével támogatja a legújabb táj- és településtervezési követelmények betartását. A fontosabb jellemzők, mint pl. épületábrázolás, telekábrázolás, épületszámozás közvetlenül meghatározható és előállítható a rendszer segítségével. Rajzi jelek, a szabványban meghatározott Pantone színekkel jelölt beépítési területek teszik egyértelművé a tervlapokat.

  • Gyakorlatias programmodulok a hatékony településtervezés számára
  • Tervezés igény szerint 2D-ben és 3D-ben
  • Telkek, beépítési területek, épülettömegek vázolása
  • Városépítési részletességű és információtartalmú épületobjektumok
  • Nettó – bruttó szintterületek számítása
  • Használati mód szerinti kigyűjtések
  • Igény szerinti tetőformák, korrekt térbeli és síkbeli ábrázolás
  • Jelmagyarázat automatikus összeállítása a tervezett beépítésről
  • Szakirányú szimbólumkönyvtár
  • Teljes kétirányú kapcsolat az építészeti tervekkel